Železniční doprava v Londýně

Za koordinaci ostatních typů dopravy s dopravci provozujícími železniční dopravu – National Rail - v oblasti Velkého Londýna je zodpovědná organizační jednotka Transport for London (TfL).

Navzdory svému názvu není London Rail zodpovědná za systémy kolejové dopravy, které TfL vlastní – metro, Docklands Light Railway a Tramlink.

V současné době nemá TfL přímou zodpovědnost za železniční dopravu v oblasti Velkého Londýna, ačkoli tento způsob dopravy používá velké množství cestujících pro dopravu do Londýna a v rámci města – především v oblasti jižního Londýna. London Rail je tak spíše institucí, která zmocňuje dopravce k provádění dopravy něž řídícím orgánem železniční dopravy.

London Rail je zodpovědná za rozšíření East London Line a financuje zlepšení služeb na železnici, zvýšení frekvence spojů a vybavení železničních zastávek v oblasti Velkého Londýna.

Železniční nádraží v Londýně:

S výjimkou nádraží Fenchurch Street, jsou u ostatních přidruženy stanice metra.