Tramvaj

Tramvajová doprava byla v Londýně provozována od roku 1861 do roku 1952 a pak znovu od roku 2000. Zrušení tramvajové dopravy v roce 1952 bylo způsobeno konkurencí autobusů a vysokými provozními náklady. V současné době řídí tramvajovou dopravu v oblasti Velkého Londýna organizační jednotka Transport for London (TfL) - London Trams.

Obsah

Historie

První tramvaje se v Londýně objevily v prosinci 1861. Byly to koněspřežné tramvaje a projížděly podél Victoria Street ve Westminsteru. Tuto dopravu provozovala společnost George Francis Train. Síť se rozrostla a objevily se i další společnosti, od roku 1901 byly koněspřežné tramvaje nahrazovány elektrickými. Z londýnské dopravy zmizely koněspřežné tramvaje před První světovou válkou.

V době největšího rozkvětu vedly tramvajové linky většinou centra Londýna včetně i na jeho předměstí. V roce 1931 byla síť 555 km (354 mil) dlouhá a obsluhovalo jí 2600 vozů.[1] Například Kingsway tramway subway měla 26 km dlouhou linku (mezi Highgate a Downhamem) - nejdelší tramvajovou trasu v hrabství Londýn a část linek jezdící v podzemním tunelu.

Tramvaje však začaly být považované za překonaný dopravní prostředek a v roce 1931 Královská komise doporučila nahradit tramvaje trolejbusy. V letech 1935 - 1940 tak zanikla polovina sítě, poté byla přerušena válkou. Po válce rušení pokračovalo, místro trolejbusů byly tramvaje nahrazovány autobusy. Poslední tramvaj vyjela na trať ráno 6. července 1952.

Současnost

Tramvaj na stanici Beckenham Junction

Druhá etapa využití tramvají v městské hromadné dopravě začala otevřením trasy Croydon Tramlink v jižním Londýně v roce 2000. Na této trase byla použita moderní nízkopodlažní kloubová tramvajová vozidla.

Vymezení

Tramlink (donedávna označovaný jako Croydon Tramlink) je tramvajová síť v jižním Londýně provozovaná společností FirstGroup na základě smlouvy s London Trams. Tramlink se setkává s železnicí na mnoha stanicích ale vzhledem k tomu, že je provozován v oblasti, která není v dosahu metra (toto byl jeden z důvodů vzniku Tramlinku) je jedinou styčnou stanicí zastávka Wimbledon.

Systém je vybudován v okolí Croydonu a byl uveden do provozu v květnu 2000. Je to jediný tramvajový systém funkční v současné době. Plánováno je rozšíření tras k Crystal Palace, Purley, Streatham a Tooting.

Mapa tras tramvajové sítě Tramlink))