Nelsonův sloup

Nelsonův sloup (Nelson's Column) je památník v centru Londýnského Trafalgarského náměstí.

Byl postaven v období let 18401843 na památku admirála Nelsona, který padl roku 1805 v bitvě u Trafalgaru. Obsahuje 5,5 m vysokou Nelsonovu sochu stojící na vrcholu 56 m vysokého žulového sloupu.

Socha je obrácena na jih směrem k Westminsterskému paláci. Vrchol korintského sloupu je ozdoben bronzovými listy, odlitými z britských děl. Podstavec sloupu je dekorován čtyřmi bronzovými plastikami, vyrobenými z ukořistěných francouzských děl a zobrazují čtyři velká Nelsonova vítězství.

Návrh tohoto památníku vytvořil roku 1838 architekt William Railton a byl zhotoven společností Peto & Grissell. Railtonův původní model v měřítku 1:22 je vystaven v National Maritime Museum v Greenwichi.

Podobný památník, Nelsonův pilíř (Nelson's Pillar), stál od roku 1808 v Dublinu, ale byl stržen roku 1966 skupinou příslušníků IRA.

Doprava – metro - stanice Charing Cross, Embankment a Leicester Square; železnice - stanice Charing Cross.